Virtuální Bradavice

BRADAVICE

Školní řád

Školní řád nebo-li bradavická ústava! Platí jak pro studenty, tak pro profesory! Je nutné ho dodržovat, po porušení nebo jakéhokoli znehodnocování je okamžitý vyhazov ze školy, trest a jiné pokárání.

1.Každý student je povinnen si přečíst pravidla hry nebo-li ,,A CO DÁL?"

2. Každý profesor je povinnen:

a) informovat ředitelku nebo zátupce/kyni o prospěchu žáků

b) vytvořit si svou vlastní minulost a zařadit se do hry s žáky(viz. A co dál?)

c) vytvořit si svou učebnu a vést ji

d) spravedlivě hodnotit práce, úkoly a zkoušení

e) strhávat či dávat různým kolejím body

f) každá kolej má být profesorovi jednocenná, nikterak je neodlišovat od sebe a žákům vyditelně nadržovat či být vysazeni

g) každý měsíc ředitelku informovat o svém Předurčení(viz- A co dál?)

3. Vykání mezi studentem a profesorem je povinné!

4. Zákaz navštěvovat bez dovolení či doprovodu právoplatné osoby(prefekta, primuse, profesora) Temný les a v nočních hodinách pobíhat venku.

5. Prefektové a primusové mají povoleno a zakázáno:

a) mohou dodávat a strhávat body(o tom mě budou každý týden inforomovat, jaké koleji strhli či přidali)

b) chodit do Prasinek volně přes rok

c) zapomenout 3x úkol

d) řídit školní kroužky a zájmové kroužky

e) po domluvě s ředitelkou či profesorem vymýšlet soutěže

f) nesmí se vydávat za profesory

g) nespravedlivě ohodnocovat body(strhávání, přidávání)

h) rozhodovat za profesory a řešit případy

6. Úkoly je nutné odesílat profesorům do jimi daného termínu

7. Dodoržovat pravidla hry a nemluvit o ničem, co má spojitost s realitou

8. MLUVIT SPROSTĚ! VÝSLOVNÝ ZÁKAZ! JAKKOLI SE URÁŽET, NADÁVAT NA ŠKOLU...APOD.

9. Není dovoleno žádat o přendání do jiné koleje(na zařazování mám mini program, takže nezáleží na mě, ale na něm)

10. Lze se zapojit do soutěží a akcí

ŠKOLNÍ ŘÁD SE MŮŽE BĚHEM ROKU POZMĚNIT ČI NĚCO PŘIBUDE. PROTO BERTE V POTAZ ZMĚNU...